บริษัท อินโนว่าเทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัดให้การสนับสนุนการทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนบ้านข่อยโทน พระนครศรีอยุธยา

บริษัท อินโนว่าเทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนบ้านข่อยโทน พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น