บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด และบริษัทในเครือ ร่วมจัดงานกีฬาบอลประเพณี Group ALT 2017

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด และบริษัทในเครือ ร่วมจัดงานกีฬาบอลประเพณี Group ALT 2017 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความสามัคคี ให้แก่พนักงาน และสร้างความเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงาน และได้รู้จักเพื่อนหน่วยงานอื่นๆ โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้ให้พนักงานรู้จักการแพ้ รู้จักชนะ ในการร่วมแข่งขันกี่ฬา ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.. 2560  สนาม Grandfogo FC .บางกรวยไทรน้อย 16